The Open:
Op dit moment zijn er vier teams aangemeld.
Heel leuk dat we dit jaar een kleine interne competitie hebben kunnen maken. We hopen dat er nog wat leden zijn, die toch al mee officieel mee willen doen met de open, zich willen bundelen om nog een team te vormen.

Systeem is als volgt:
Een team is 4-5 leden groot en heeft een team naam en team captain aangesteld.
Deze captain is het aanspreek punt van het team en zorgt ervoor dat ieder lid de open workout doet die nodig is voor de week waarin we zitten.
Aan het eind van de 5 weekse “open” zullen we dan de gemiddelde score van de leden van een groep inventariseren. Het team met hoogste score is de winnaar en mag zich “open” Kampioen 2019 van CF Willemsoord noemen!

We zullen elke zaterdag de “open workout” gezamenlijk doen. De teams worden zoveel mogelijk verwacht op deze dagen. Zo kunnen we elkaar judgen en houden we de competitie levend 😊
Natuurlijk kan het zo zijn dat een lid een keer een zaterdag niet kan… Dan kan het lid samen met de team captain een ander dag en tijdstip proberen te regelen zodat de workout alsnog gedaan kan worden.
Let op! De workout moet ge-judged worden!

Er zijn ook genoeg leden die zich niet officieel gaan opgeven voor de open……
(onbekend maakt onbemind zullen we maar zeggen… Kijk maar hoe leuk het is dan zal je jezelf de volgende keer wel opgeven 😊 )
Je kan dan ook gewoon de workouts mee doen op de zaterdag ook sta je niet ingeschreven.
We zullen er tijdens de zaterdagen zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden of er wellicht leden zijn die echt om 10 uur weer weg moeten om die eerder te laten om de workout te doen.
Ingeschreven of niet, iedereen zal ge-judged worden tijdens de “Open”.

We hopen op een vijf tal leuke weekenden. Met als afsluiting natuurlijk de Box warming Party op zaterdag 9 november.